Wyszukiwarka

Wyniki posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej z dn. 21.05.2014 r.

22-05-2014

Lista rankingowa pracowników naukowych i/lub naukowo-dydaktycznych
w ramach projektu „NAUKA – STAŻ – GOSPODARKA – Regionalny program transferu wiedzy
w strategicznych branżach Podkarpacia”

Miejsce na liście

Numer formularza

Łączna liczba punktów

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej

1.

29/PN/2014

41,5

Kandydat zakwalifikowany do udziału w stażu

2.

30/PN/2014

40,5

Kandydat zakwalifikowany do udziału w stażu

3.

26/PN/2014

34,5

Kandydat zakwalifikowany do udziału w stażu

4.

25/PN/2014

29

Kandydat otrzymał wymagane 51% możliwych
punktów, ale pozostaje na liście rankingowej
z powodu wyczerpania miesięcznej puli miejsc

5.

17/PN/2014

28

Kandydat otrzymał wymagane 51% możliwych
punktów, ale pozostaje na liście rankingowej
z powodu wyczerpania miesięcznej puli miejsc

6.

18/PN/2014

26,5

Kandydat otrzymał wymagane 51% możliwych
punktów, ale pozostaje na liście rankingowej
z powodu wyczerpania miesięcznej puli miejsc

7.

20/PN/2014

24

Kandydat otrzymał wymagane 51% możliwych
punktów, ale pozostaje na liście rankingowej
z powodu wyczerpania miesięcznej puli miejsc

8.

19/PN/2014

23

Kandydat otrzymał wymagane 51% możliwych
punktów, ale pozostaje na liście rankingowej
z powodu wyczerpania miesięcznej puli miejsc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista rankingowa pracowników przedsiębiorstw  
w ramach projektu „NAUKA – STAŻ – GOSPODARKA – Regionalny program transferu wiedzy
w strategicznych branżach Podkarpacia

Miejsce na liście

Numer formularza

Łączna liczba punktów

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej

1.

17/PP/2014

38,5

Kandydat zakwalifikowany do udziału w stażu

2.

21/PP/2014

33

Kandydat zakwalifikowany do udziału w stażu

3.

22/PP/2014

33

Kandydat zakwalifikowany do udziału w stażu

4.

20/PP/2014

32,5

Kandydat zakwalifikowany do udziału w stażu

5.

19/PP/2014

27

Kandydat zakwalifikowany do udziału w stażu