Wyszukiwarka

„Staże narzędziem intensyfikacji współpracy i przemysłu”!

28-10-2014

W ramach projektu „NAUKA – STAŻ – GOSPODARKA – Regionalny program transferu wiedzy w strategicznych branżach Podkarpacia” w październiku 2014 r. wydaliśmy monografię naukową pt. „Staże narzędziem intensyfikacji współpracy i przemysłu”. Autorem opracowania poświęconego tematyce wpływu współpracy przemysłu i nauki na wzrost konkurencyjności województwa podkarpackiego jest prof. zw. dr hab. inż. Leszek Woźniak, kierownik Katedry Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego obejmuje 4 rozdziały:

  • Potencjał województwa podkarpackiego
  • Modele współpracy nauki i przemysłu, z uwzględnieniem województwa podkarpackiego
  • Regionalne przykłady współpracy nauki i przemysłu
  • Przykłady dobrych praktyk jako rezultat realizacji projektu   

Zamierzeniem autora było przede wszystkim zaakcentowanie korzyści płynących ze współpracy dwóch newralgicznych dla procesu komercjalizacji wiedzy środowisk, tj. jednostek naukowych i przedsiębiorstw. Dlatego też w publikacji można przeczytać o istniejących już w regionie inicjatywach jej intensyfikacji, których szczególnym i ważnym przykładem jest projekt „NAUKA – STAŻ – GOSPODARKA”.  Wszystkich zainteresowanych wspomnianą tematyką zapraszamy do siedziby INNpuls, gdzie można otrzymać bezpłatny egzemplarz opracowania.