Wyszukiwarka

Podsumowaliśmy realizację I edycji projektu!

22-10-2014

20.10.2014 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt NAUKA – STAŻ –GOSPODARKA. Spotkanie pod hasłem Nowe horyzonty współpracy nauki i przedsiębiorstw rozpoczęło się wystąpieniem podsumowującym; poza danymi statystycznymi obrazującymi realizację projektu w liczbach, w wystąpieniu tym przedstawiona została też krótko geneza projektu oraz wpływ jego realizacji na aktywność naukowo-badawczą uczestników i zainteresowanie innowacjami.

- „Zaszczepiliśmy uczestnikom obu ścieżek wsparcia chęć i umiejętności aktywnego poszukiwania partnerów, znajdujących się niejako po tej drugiej stronie, tzn. naukowcom – przedsiębiorców, a przedsiębiorcom – naukowców. Dzięki udziałowi w stażu pozyskali cenne kontakty, a przede wszystkim naocznie stwierdzili, że tego rodzaju współpraca naprawdę się opłaca”. Potwierdziły to wystąpienia dwóch uczestników projektu: Macieja Chrzanowskiego, pracownika Katedry Przedsiębiorczości, Zarzadzania i Ekoinnowacyjności na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej odbywającego staż w spółce Ideo, a także Piotra Maślanki, pracownika spółki Elmak odbywającego staż na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki PRz.

Realizacja projektu zakończyła się pełnym sukcesem. Dzięki zaangażowaniu zespołu projektowego przekonaliśmy do udziału 15 dużych firm, będących swego rodzaju wizytówką regionu w wybranych przez nas branżach, do przyjęcia na staż pracowników naukowych podkarpackich uczelni. 3 największe uczelnie naszego regionu również pozytywnie odpowiedziały na nasze zaproszenie do przyjęcia stażystów.

Dzięki temu z powodzeniem osiągnęliśmy zakładane rezultaty. W projekcie wzięło udział ostatecznie 45 osób, w tym 25 naukowców, odbywających staże w centrach sieci, oraz 20 pracowników przedsiębiorstw, odbywających staże na uczelniach, wydelegowanych z 18 przedsiębiorstw; co najważniejsze jednak – efektem realizacji projektu są listy intencyjne i umowy ramowe o długotrwałej współpracy pomiędzy biorącymi udział w projekcie naukowcami i przedsiębiorcami; dzięki udziałowi w projekcie jednego z pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Zarządzania PRz zmodyfikowany został zakres treści kształcenia ilościowego na kierunkach zarządzanie oraz logistyka; kolejne zajęcia Technologia substancji powłokotwórczych m.in. dzięki realizacji projektu zostaną uruchomione.

Interesujące, ponieważ dotyczące zarówno teoretycznych, jak i praktycznych aspektów nawiązywania współpracy na linii przedsiębiorstwa – nauka, były wystąpienia dr. Dariusza Wyrwy, reprezentującego Politechnikę Rzeszowską, oraz prezesa Wojciecha Materny, reprezentującego klaster Informatyka Podkarpacka. Natomiast pani Anna Armuła, przedstawicielka Regionalnego Punktu Kontaktowego Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej przedstawiła bardzo ciekawy wykład przedstawiający  Horyzont 2020 jako instrument wsparcia współpracy i transferu wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej.

 Dziękujemy wszystkim prelegentom i uczestnikom konferencji.