Wyszukiwarka

20.10.2014 r. - konferencja podsumowująca projekt!

10-10-2014

Informujemy, że 20 października 2014 r. na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, mieszczącym się przy ul. Powstańców Warszawy 8 w godz. 10.00-13.45 odbędzie się konferencja podsumowująca realizację projektu „NAUKA – STAŻ – GOSPODARKA – Regionalny program transferu wiedzy w strategicznych branżach Podkarpacia". Podczas konferencji odbywającej się pod hasłem Nowe horyzonty współpracy nauki i gospodarki zaprezentowana zostanie m.in. monografia poświęcona tematyce współpracy środowisk naukowego i biznesu, przygotowana i wydana w ramach projektu, a wybrani uczestnicy każdej z projektowych ścieżek wsparcia opowiedzą zarówno o przebiegu stażu, jak i korzyściach płynących z jego odbywania w wybranych instytucjach/przedsiębiorstwach. W programie konferencji zaplanowane zostały również wystąpienia poświęcone nowoczesnym koncepcjom współpracy środowiska akademickiego i przemysłowego, a także ich praktycznej realizacji i płynących z niej dla obu stron korzyści. Przedstawiony zostanie również program „Horyzont 2020” jako instrument wsparcia współpracy i transferu wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Do uczestnictwa zapraszamy wszystkich zainteresowanych intensyfikacją współpracy nauki i przemysłu, w szczególności przedstawicieli podkarpackiego środowiska naukowego oraz przedsiębiorców i ich pracowników.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie do dnia 16 października 2014 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem na nr 17 77 88 273 lub mailem na adres:

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 17 77 88 270.

                                                                                                                                                Zapraszamy!!!